ENG  
 

 

···············································
 KNJIGA ŠE NI IZŠLA !
···············································

 

O knjigi
   
   

 

 

9. knjiga

Svetlobno-zvočne niti pesmi in pravljic
starih Slovencev

V indoevropskem in starovedskem duhovnem izročilu, v egipčanski in grški kulturi, torej korenini slovanska in staroslovenska kultura in duhovna dediščina. Vendar lahko skozi stoletja in tisočletja sledimo podobnim iskanjem in tehnikam vzpostavljanja harmonije in zdravja. Mirit – danes doktorica etnomuzikoloških znanosti, ki je pričela raziskovati svoje slovensko glasbeno izročilo že pri 15 letih –, nas je v predhodnih knjigah pričujoče knjižne serije popeljala skozi modra spoznanja različnih duhovnih tradicij, s čimer je poskušala razgaliti najpomembnejša življenjska dognanja davnih planetarnih prednikov. Njihova spoznanja imajo še vedno izjemno moč in sporočilnost tudi za sodobni svet. Pravzaprav se sodobniki spet vračamo v veličastje nekdanje, a pozabljene modrosti, ki ji ne sežemo niti do kolen! Vse predhodne knjige te knjižne serije o duhovnih učenjih različnih kultur posredno pomagajo razkrivati bitnost lastnega staroslovenskega duhovnega izročila. Za boljši in ljubeznivejši jutri.

Bit starodavnih duhovnih sporočil se skriva in razkriva v pravljicah, pripovedih, starosvetnih pesmih, pestrosti simbolov, likih Božanstev in v obredih ter nagovarja našo dušo ali zavest, da se spomni tistega, kar ve od nekdaj (tudi brez učenja)! Zato je jezik slišnega in neslišnega zvoka pesmi, pripovedi, rekel in šeg svet – sveti opomnik in nepogrešljiv vodnik skozi labirint življenja, ki odpira vrata v srečo in obilje. Naučiti se je treba le prisluhniti. Avtorica zato opisuje tudi izkušnjo odpiranja »kozmičnih portalov ali vrat« na višje ravni zavesti, ki razgaljajo tudi čas in prostor ter njuno preseganje. Govori tudi o svojih terapevtskih preizkušnjah in izkušnjah tečajnikov svoje šole za razvoj zavesti Veduna, o čudežih na sveti gori Krn in o popravljanju (energijske) škode v arheološko pomembnem Vučedolu, kjer je nedavno divjala vojna med Srbi in Hrvati. Opisuje vzpenjanje po svetem drevesu ali nebeški lestvi oziroma osi mnogodimenzionalne zavesti ter vedno prisotno nujo, da splezamo na njun vrh.

Čarobne formule, bajila, zarotitve, vraže in bajalniki, legende o nastanku sveta, o minuli in vračajoči se zlati dobi čiste vsepovezane zavesti, ki je pred nami, prežitki o staroslovenskih šamanih (kresnikih in vedomcih), vse to je oteto v ljudski kulturi. Izpričujejo starodavno modrost prebujanja in uglaševanja v radostni mir blagostanja, čeprav so našteti pomniki slovenske kulture v zadnjih dveh tisočletjih doživeli mnoga popačenja in izgube bistva. Polpretekla ljudska medicina je zato še vedno pomemben vir pri razkrivanju nekdanje veličine pozabljenih znanj. Tudi slovenska ljudska kultura ohranja drobce o kozmični zavesti, o izjemnih in skorajda neverjetnih sposobnostih staroslovenskih zdravilcev, in se dotika bitke za staro vero ali staro pravco. Slovani in stari Slovenci so zavzeto branili svojo staro vero, ki jim je narekovala povezovanje zemeljskega s kozmičnim, zato ta nikoli ni bila povsem pozabljena. Dandanes jo je mogoče rekonstruirati – v tišini uma nemega znanja vsepovezanosti in predanosti. V pomoč so nam tako miti o svetih kamnih in darovih zvezd (t. i. kozmične iniciacije), ljudske molitve in pesmi o soncu in luni, zvočnih gospodarjih ritmov, Zemlji in podzemlju, zavednem in nezavednem, Stvarjenju … Pa tudi simbolika svetih števil – 3, 7, 9, 12 –, ki nakazujejo iniciacijsko potovanje prednamcev skozi Misterije bivanja in moči preobrazbe ter večplastnost bitij. Še posebej povedna so decembrska obredja naših prednikov, sporočila slovenskih, hrvaških, srbskih in tudi drugih evropskih pesmi in pravljic, pa seveda drobci slovenskih šeg in navad, ki nakazujejo zgodbo nekdanje mnogo bolj harmonične filozofije življenja tudi v slovanskem in slovenskem prostoru. Pravzaprav povsod in v vseh tradicijah obstajajo enaki ali vsaj podobni ključi, podobna etika in simbolika, ki nagovarja človeškega duha in deluje kot opominjajoča pomoč v človekovem prebujanju v razsvetljeno kozmično zavest in privlači spomin iz nezavednega v zavedno. Prebuja speče zavedanje in še neodkrite sposobnosti, ki bivajo v vsakem od nas in kot Trnuljčica čakajo, da jih prebudimo.

Mirit, ki je pri širjenju zavesti in duhovnem razvoju pomagala mnogim duhovnim učiteljem doma in na tujem, je v tej knjigi popisala tudi lepote in pasti dela z ljudmi in duhovnega poučevanja, kar mora poznati vsak duhovni učitelj, zdravilec ali šaman.

Tudi slovenska tradicija izpričuje troedino temeljno modrost kozmičnega, duhovnega in zemeljskega: 7, 9 ali celo 12 ravni, svetov ali dimenzij zavesti, podobno iniciacijsko umiranje popačenj ter podobno simboliko energijsko-frekvenčno- zvočne resničnosti in hrepenenje duše po dovršenosti in vsepovezanosti. Skupne imenovalce lahko najdemo tudi v pestrih opomnikih in tehnikah prebujanja, celostnega zdravljenja in širjenja zavesti Zvok pa je v vseh kulturah ali tradicijah najpomembnejše orodje preobrazbe, življenjska preja in tkanje zavesti, uma in čustev ali srca, ki le medsebojno uglašeni zmorejo uresničevati naše vizije in želje. Starodavna modrost ponovno ponuja pomoč pri uresničevanju človekovega poslanstva na Zemlji.