ENG  
 

 

···············································
 KNJIGA ŠE NI IZŠLA !
···············································

 

O knjigi
   
   

 

 

6. knjiga

Duhovna in zvočna kirurgija v portalih uglašenosti
Aboridžinov, Brazilcev in Filipincev

V tej knjigi nas raziskovalka, duhovna popotnica in zvočna kirurginja popelje skozi sanjski čas zunajtelesnih popotnikov skozi dimenzije Stvarjenja, resničnosti in bivanja: med Aboridžine, ki jim je podobno kot sibirskim kamom uspelo do dandanes ohraniti staroveško modrost uglašenega življenja. Aboridžini še danes hodijo po znanje in vizije za življenje v Nebo, kot pravijo: tudi ob pomoči skrivnega orodja mapampe. Iniciacijski obredi v osami brez hrane in vode ob naravnost neverjetnih posegih v svoje telo jim v bližini smrti omogočajo povezovanje z najvišjim frekvenčnim valovanjem lastne zavesti. Tako se dotikajo velikega slušnega Logosa Univerzuma, kjer so shranjena semena vseh oblik in dogajanj na Zemlji ter odtisi ali informacije o vseh minulih dogajanjih. Šamansko potovanje aboridžinskih nángarijev med različnimi svetovi seže onkraj prostora in časa, v barvito brezčasje zvoka, zato je tamkajšnja umetnost svečeniško orodje in opomnik, ki duhovne iskalce povezuje z Lalajem ali razumsko nedoumljivim Virom življenja in bivanja. Zgodba o bolni deklici, ki je želela postati šamanka, nas povede v medicino duha in medicino telesa ter skozi 7 temeljnih ravni zavesti pri zdravljenju teles in duše. Pravi mojstri so tamkaj tudi otroški zdravilci.

Med čudesa preteklosti in sedanjosti sodi tudi t. i. psihična ali kozmična kirurgija, ki je bila verjetno nekdaj najpomembnejša oblika samourejanja. Do danes se je ohranila predvsem v Braziliji in na Filipinih. Ima skrivno moč zdravljenja duha in telesa ter uglaševanja vseh ravni zavesti z Izvorno popolnostjo. Je nedoumljiva, naravnost čudežna, a vendar mogoča, ter potrjuje starodavno modrost povezovanja Neba in Zemlje, snovnega in nesnovnega. Pravzaprav je svojevrstna kirurgija vez človekovega duha z Izvorno Inteligenco, ki biva v vsaki naši celici. Pravi skalpel Logoidne ideje celovitosti. Kirurgija brez kakršnihkoli pomagal je tudi svojevrsten dokaz odprtega kozmičnega portala v človeških srcih in umih, odmev vsepovezane zavesti. Avtorica, ki je prav tako posvečena v skrivnosti kozmične kirurgije in jo že vrsto let opravlja v Sloveniji in tujini – a z zvokom, opisuje svoje izkušnje odpiranja kozmičnih portalov v sebi, pa aktiviranje kozmično-zemeljskih portalov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, na Filipinih, na Havajih

Filipinski kozmični kirurgi še danes negujejo vez z legendarnim izročilom Lemurije in Atlantide in nas vodijo skozi vodnjak Resnice. Mirit opisuje svoje prve izkušnje te izjemne kirurgije med brazilskimi kirurgi, noč na filipinski sveti gori v mitičnem mestu, tamkajšnje prerokovanje iz drevesnih listov, dogodivščine ob začaranem jezeru in zvočno terapijo mladega medija, filipinsko celostno zdravljenje tamkajšnjih najbolj znanih kirurgov, odpravljanje karmatičnih ovir ter mitološko in legendarno izročilo o izjemnih sposobnostih Lemurijcev, ki tamkaj še danes navdihujejo in prebujajo zavest duhovnih iskalcev.