ENG  
 

 

···············································
 KNJIGA ŠE NI IZŠLA !
···············································

 

O knjigi
   
   

 

 

3. knjiga

Alkimija sozvočja Zemlje in Neba
prazgodovinske modrosti in sibirskih šamanov

Prazgodovina je duhovno mnogo zanimivejša in pestrejša, kot si upamo priznati. Tisočletja pred našim štetjem so bila kulturno in duhovno izjemno bogata in tudi celovitejša v spoznanjih mnogorazsežnostnega bivanja. Arheološka pričevanja – še zlasti odkrita koščena glasbila – izpričujejo izjemno filozofijo prvobitnega zvoka in potrjujejo mitološke vsebine življenja, kot je na primer starodavni kult medveda: ne samo v Evropi, ampak tudi na drugih celinah. Sibirski šamani, imenovani kami, še dandanes varujejo in živijo prazgodovinsko duhovnost. Skozi tisočletja jim je uspelo ohraniti starodavne običaje in obredja, načine povezovanja duha in materije ter zdravljenja. Kljub različnim nasilnim religioznim pritiskom in krvavi represiji v zadnjih dveh tisočletjih so še vedno izjemni izpričevalci in varuhi predzgodovinske oziroma staroveške miselnosti, ki je na svoj simbolen način zmogla in znala povezati človekovo zavest, um in uho kozmično in zemeljsko.

Avtorica – umetnica, zavzeta raziskovalka različnih kultur in zgodovinskih obdobij ter energijsko-zvočna terapevtka – je vrsto let raziskovala zgodovino najstarejših (koščenih) glasbil na Zemlji. Leta 2008 se je odpravila med hakasijske in tuvanske modrece in zdravilce oziroma šamane ter z veseljem in čudenjem ugotovila, da se je v izkušnjah med sibirskimi kami dotaknila dedovane pradavne učenosti. Kot bi se vrnila v prazgodovinski čas! Sibirska sedanjost ni nikoli zanemarila izročila in čarobnosti mnogodimenzionalnega zvoka in zavesti ter vezi z Izvorno Inteligenco, ki jo imenujejo Črno Nebo. Tamkajšnji sodobni utrip življenja osmišlja preteklost in vodi v prihodnost. Tako zatrjujejo tudi Sibirci sami.

Knjiga se pričenja z inventuro slovanske duše in nas po prvi izkušnji »pojočega vlaka« popelje med kurgane v Dolini carjev, se dotakne zvočnega laserja, vedun-magov, moči sibirskih besed in zvoka ter skrivnega znanja oziroma modrosti »gornjih ljudi« ter tamkajšnjih iskalcev resnice. Dotakne se svetosti konj, ki so avtorici še posebej pri srcu (njena prva knjiga je bila prav o konjih), simbolike devetih ravni šamanskih bobnov, prazgodovinskih zdravilnih kamnitih megalitov, ki so še vedno delujoči in v rabi, ter opiše skupinsko šamansko obredovanje v sveti dolini Kazanovki. Mirit opisuje svojo izkušnjo kamlanja ali energijsko zdravilnega obredovanja s hakasijskimi in tuvanskimi šamani ter obrednimi bobni. V »središču Azije« je obredovala skupaj z njimi zato, da se starodavna modrost ne bi nikoli pozabila in da se ponovno obudi.

Avtorica nato predstavi moč umrlega šamana v brezovem čoku, leseni bivak jurto, ki je model Kozmosa na Zemlji, in razjasnjuje milost kozmičnih vibracij Velike medvedke, mitičnega bobna, blagoslavljanje in »odušenje« bobnov in obredovanje ob svetem izviru na srcu skale. Posebna pozornost pa je namenjena algišem nebesnih šamanov, ki so kozmičnotelepatska pesemska stvaritev trenutnega navdiha kamlajočih šamanov. Tudi med sibirskimi šamani je seveda zvok najpomembnejše orodje povezovanja z Zemljo in Virom, izjemna tehnika grlenega petja pa svojstveno zrcalo narave in (obredno) orodje za krepitev telesa in duha. Z modrostjo sibirskih šamanov se vrnemo v brezčasje uma in srca in še enkrat razmislimo in preverimo svoj odnos do davne preteklosti in njenih spoznanj, ki nas zmorejo ozaveščati in poučevati tudi sedaj.