ENG  
 


 

O avtorici

Mira Omerzel - Mirit je doktorica muzikoloških znanosti, univ. dipl. etnologinja, svobodna raziskovalka, duhovna učiteljica, glasbenica in jasnočutna kozmična telepatka – medij za Izvorno življenjsko energijo ali slišno in neslišno Univerzalno frekvenčno valovanje, ustanoviteljica ansamblov Trutamora Slovenica in Vedun ter Katedre za razvoj zavesti in duhovno samozdravljenje Veduna. Svoje poslanstvo je začela uresničevati pri 15 letih starosti. Na področju etnomuzikološkega raziskovanja deluje že 40 let. Poleg etnomuzikološkega raziskovanja slovenskih, evropskih in svetovnih glasbil in zvočil se je lotila tudi razkrivanja najgloblje biti zvoka. Je avtorica številnih etnoloških, etnomuzikoloških, etno-arheo-muzikoloških razprav, člankov, knjig in predavanj, televizijskih in radijskih oddaj in serij, gramofonskih plošč in zgoščenk ter nosilcev zvoka (skupaj z ansamblom Vedun) za duhovno ozaveščanje in samozdravljenje z zvokom. Je pionirka raziskovanja in poučevanja modrosti zvoka na Slovenskem, pa tudi na Hrvaškem, ter tudi učiteljica mnogim slovenskim in tujim duhovnim učiteljem. Mirit raziskuje in ponovno obuja staroslovensko in staroslovansko duhovno in zvočno tradicijo (je ohranjevalka njune modrosti) ter znanje o zvoku in duhu različnih civilizacij – tako zemeljskih kot tudi t. i. kozmičnih (po ljudsko) – in jih povezuje v edinstveno celovito planetarno učenje. Kot zdravilko šamanko in duhovno učiteljico, varuhinjo (t. i. wisdom keeper) staroslovenske in staroslovanske modrosti ter medkulturno povezovalko (t. i. runner) so jo prepoznali tudi modreci drugih kultur. Mirit je kozmična telepatka, ki od leta 2000 živi brez hrane. Hrani se torej s kozmično življenjsko energijo in jo lahko tudi prenaša vsem tistim, ki jo potrebujejo za ravnovesje, zdravje in duhovno rast.